Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 Nedir?

Tarih boyunca endüstri alanında pek çok gelişme yaşanmıştır. Sanayileşmenin başlaması 1700’ lü yılların ortaların denk gelmektedir. Bu tarihten başlanarak çeşitli evrelerden geçen sanayileşme günümüzde Endüstri 4.0 halini almıştır.

Literatüre bakıldığında Endüstri 4.0 kavramıyla ilk olarak Almanya’ nın Hannover kentinde Nisan 2011 tarihinde düzenlenen Messe Teknoloji Fuarında karşılaşılmaktadır.

Endüstri 4.0 bir Alman projesidir. Alman devletini buna sevk eden ise Avrupalı devletleri ekonomik anlamda sarsan Çin üretim imkanlarıdır. Bu sebeple Almanya, Japonya ve Amerika gibi gelişmiş ülkeler Endüstri 4.0 hedefine yönelmiştir.

Endüstri 4.0 bir hedeftir ve bilişim teknolojileri ile tüm yaşamsal mekanizmaları bir arayı getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu yeni sanayi devrimi, yeni nesil esnek üretim, dönüştürülebilir fabrikalar, müşteri odaklı çözümler, optimize edilmiş lojistik ağları, veri kullanımı ve yenilenebilir kaynakların kullanımı gibi konuları kapsamaktadır. Endüstri 4.0 Platformu (Platform Industrie 4.0) Endüstri 4.0’ ı bilgi ve iletişim teknolojilerinin desteğiyle kullanılan endüstriye yönelik akıllı makine ve süreçler olarak tanımlamıştır.

Endüstriyel Devrim Tarihçesi

Birinci Endüstriyel Devrim

İlk sanayi devrimi 1700′ lerin sonu ile 1800′ lerin başı arasında gerçekleşti. Bu süre zarfında üretim dinamikleri, zayıf  ve manuel insan kası ve hayvan gücü kullanımından, çok daha optimize olmuş su ve buhar gücü ile çalışan makinelerin ürettiği güce evrimleşmiştir.

İkinci Endüstriyel Devrim

20. yüzyılın başlarında, fabrikalarda çelik ve elektrik gücünün kullanımıyla dünya 2. Sanayi devrimi sürecine girmişti. Elektik gücü, fabrikaların verimliliklerini arttırırken, makine mobilitesinin de gelişmesine yardımcı olmuştur. Bu aşamada montaj hattı gibi seri üretim konseptleri, üretkenliğin artmasının bir yöntemi olarak sunulmuştur.

Üçüncü Endüstriyel Devrim

1950’lerin sonlarına doğru, üreticiler fabrikalarına daha fazla elektronik ve nihayetinde bilgisayar teknolojisini dahil etmeye başladıkça yavaş yavaş üçüncü bir sanayi devrimi ortaya çıkmaya başladı. Bu dönemde üreticiler, analog ve mekanik teknolojiye daha az, dijital teknoloji ve otomasyon yazılımına daha fazla önem veren bir değişim yaşamaya başladılar.

Endüstri 4.0 Hangi Tip Teknolojilerden Yararlanır 

Endüstri 4.0’ın içerdiği ileri teknoloji, esasen insanlık adına bir nebze korkutucu gözükmektedir. Özellikle de insana, üretim süreçlerinde artık daha az ihtiyaç duyulacağına dair bir endişe söz konusudur fakat uzmanlar istihdamın daha da artacağı konusunda fikir birliği sağlamışlardır.

Endüstri 4.0 esasen hız, esneklik ve verimlilik üzerine kurulu bir projedir. Çok daha düşük maliyetlerle çok daha yoğun bir üretim anlayışına geçeceğimiz kesin gözükmektedir.

Peki Endüstri 4.0 hangi teknolojilerden yararlanıyor dersiniz, gelin birlikte bakalım:

 • Siber Fiziki Sistemler
 • Yatay/Diker Entegrasyon
 • Akıllı Robotlar
 • Nesnelerin İnterneti
 • Siber Güvenlik
 • Eklemeli Üretim
 • Büyük Veri

Endüstri 4.0’ın artıları 

Endüstri 4.0 teknolojisini benimseyen ve heyecanla bekleyen pek çok dev marka bulunuyor. Peki Endüstri 4.0 ne gibi avantajlar sunacak?

 • Sistemi izlemek kolaylaşacak.
 • Farkındalık artacak
 • Sistem daha fazla çevre dostu olacak
 • Verimlilik artacak
 • Maliyetler önemli ölçüde azaltılacak
 • Yepyeni iş kolları ve modelleri devreye girecek.
 • Üretim süreçleri çok daha esnek bir hal alacak.

Sonuç

Sanayilerin ihtiyaçlarına yönelik teknolojik çözüm üretmeye dayanan Endüstri 4.0, günümüzde giderek yaygınlaşmakta ve hissedilir etkilerini ortaya koymaktadır. Sanayi devrimlerinin tarihsel etkilerine bakıldığında gelecekte Endüstri 4.0’ın da bu konuda köşe taşlarından biri olacağı açıkça görülmektedir. Bilim, iş, eğitim ve devlet insanlarının oldukça ilgisini çeken bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle, tarihçilerin ve ekonomistlerin söylemlerine göre, Türkiye’nin daha önceki sanayi devrimlerini kaçırması, zamana yetişememesi bu konuyu Türkiye için çok önemli noktaya taşımaktadır. Bu makalede Endüstri 4.0’ın üretim süreçlerindeki etkileri ortaya konmuştur. Uygulamaların daha birçok alanda da varlığı bilinmektedir. Bu alanlarda yapılacak çalışmalar hem Türkiye’ye hem bilim çevrelerine hem de işletmelere önemli katkılar sağlayacağı kesindir.

Bu gönderiyi paylaş