Dijital Madencilik Şimdi Tüm Sahanız Elinizin Altında

Dijital Maden

ARIo Dijital Maden Operasyon Takip Sistemi

ARIo Dijital Maden Sistemi, Maden sahalarında çalışan ekipmanların dijital olarak takip edilmesine olanak tanır. Bunu yaparken herhangi bir GSM altyapısına gerek duymaz. Tamamen Ariozone mühendisleri tarafından geliştirilmiş özel bir donanım ve yazılımla sahada çalışan ekipmanların verileri kablosuz olarak aktarılır.

Maden sahalarına özel geliştirlen sefer takip algoritmaları ile sahadaki ekipman verilerinin yanında ek olarak sefer ve üretim verilerinin de takip edilmesi sağlanır.


Canlı Yayın

Makina ve ekipmanların anlık çalışma durumlarının ve sürelerinin izlenebilmesini sağlar

Üretim Sayımı

Operasyon bitiminde, üretim miktarının sayımı, elle tutulan verilerle kıyasla çok daha gerçekçidir

Sefer Takibi

Kamyon ve iş makinası bazında yapılan seferlerin insansız bir yöntemle sayımı

Hız Değişimi

Sefer süresince oluşan bekleme sürelerinin analizi ve sefer adetlerinin arttırımı

Analiz

Kamyonların kademeye girme sıklıklarının analizi sonucu verimli ekipman kullanımı

Ürün Ağacı

Çalışanlar arasında performans tespiti ve optimum iş süreçlerin belirlenmesi

Ario Dijital Maden Özellikleri

 • Kamyon ve iş makinaları üzerindeki cihazlar sayesinde GPS uydularından gelen konum bilgilerini alır
 • İş makinaları kendi konumlarını etrafında bulunan kamyonlara tek yönlü olarak gönderirler
 • Kamyonlar, içindeki bilgileri sabit bir yerde bulunan GATEWAY’e yaklaştıklarında otomatik olarak gönderir
 • Gateway, tüm bilgileri bulut tabanlı özel bir algoritmaya göndererek sefer bilgilerini hesaplatır
 • Hesaplanan sefer bilgileri, web tabanlı bir arayüz sayesinde görüntülenebilir

Kamyonlar doğrudan ve otonom bir yöntemle iş makinalarıyla iletişime geçerler ve en yakın oldukları iş makinasını ölçümleyerek kayıtlar oluşturur. Sistem seferi, kamyonun yükü iş makinasından yükleyip boşalttıktan sonra tekrar işmakinasına gelmesi olarak tanımlar. Kamyonları iş makinalarına sabitlemeye gerek yoktur, sistem kendi içinde tanımlama yaparak manuel işlem ihtiyacı duymaz.


SaaS Özellikleri

 • İş makinasının yükleme yaptığı kamyonların belirlenmesi
 • İş makinası yükleme adetlerinin belirlenmesi
 • İş makinası bazlı ortalama yükleme süreleri
 • İş makinası günlük boşta durma süreleri
 • Kamyon sefer sayıları ve sefer süreleri
 • Kamyon sefer bazında km değerleri
 • Kamyon bekleme süreleri
 • Sefer km ortalamaları
 • Saha içi iş makinası kapasite oranları ve trafik değerleri
 • Kamyonların kademeye giriş adet ve süreleri
 • Genel işletme analizi

Siber güvenlik adına, kullanıcılar için benzersiz olarak oluşturulan her şifre ve kullanıcı adı SSL sertifikasına sahip olup 256 bit ile şifrelenmiştir.

Vardiya Raporları

Vardiya numarası, operatör ismi, toplam üretim adedi ve ortalama ürün süreleri gibi biten vardiyaya ait bilgiler vardiya sonlarında otomatik olarak kayıt edilir

İşletme Ayarları

İşletmeye ait, çalışan isimleri, vardiya numaraları, çalışma saatleri ve ürün detayları kolaylıkla sisteme tanımlanabilir

Kademeye Giriş Takibi

Ekipmanların kademeye girişlerinin analizeleri hangi sıklıkla kademeye girdikleri, kaç seferde bir kademeye girdikleri, kademede geçirilen sürelerinin analizleri yapılabilir

Detaylı Sorgulama

Otomatik kaydedilen operatör, makine bazlı operasyon bilgileri geçmişe dönük sorgulanarak, işletme farklı açılardan değerlendirilebilir

Veri Analizleri

 • İşletmenin dijital kaydının oluşması ve geçmişe dönük sorgulama yapılabilmesi
 • İnsana dayalı ölçüm yöntemlerinden kaynaklı hataların minimize edilmesi
 • Verimsiz çalışanların ortaya çıkarılabilmesi
 • Operasyonlara geniş çerçeveden farklı bakış açılarıyla bakılabilmesi
 • İşletme verimliliğine katkı sağlayacak çözümlerin keşfedilebilmesi
 • Ekipman sağlığının ve veriminin ölçümlenebilmesi
 • Doğru stok ve maliyet kontrolü imkanı

Sefer Analizleri

 • Grafikte firmada seferlerin sayımından sorumlu olan fişçilerin saydıkları sefer adetleri ile sistemin sayımı arasındaki farklar karşılaştırılmıştır
 • Her gün elde edilen değerler diğer günlerle toplanarak gösterim sağlanmıştır.
 • İlk zamanlarda aradaki fark %50’lara kadar yaklaşarak işletmenin fazla sayım yaptığı ortaya çıkmıştır. Sonrasında çalışanların daha doğru sayım yapmaları yönünde yapılan değişimler ve uyarılar sonucu aradaki farkın ciddi oranda düştüğü gözlemlenmiştir.


Madenlerin dijital dönüşümünden MutluHeyecanlı olan sadece biz değiliz

FARKLI ENDÜSTRİLERDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN ORGANİKLERİNE GÖRE ÖZEL ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLİR